FREE courier delivery on all orders above 20.000AMD
 
Դրույթներ և պայմաններ
Հիմնական դրույթներ
Օգտվելով rougecoco.am (այսուհետ` Կայք) կայքից` Դուք (այսուհետ` Օգտատեր) համաձայնվում եք ստորև նշված պայմաններին ու դրույթներին:

Ընկերությունն իրավասու է ժամանակ առ ժամանակ փոփոխություններ կատարել Կայքի բովանդակության և Դրույթների և պայմաններ հատվածում:

Պայմանները սահմանված են և մեկնաբանվում են` համաձայն ՀՀ օրենսդրության:

Պատվերի գրանցում
Կայքից գնում կատարելու համար անհրաժեշտ է ընտրել ապրանքը, ավելացնել այն Զամբյուղի մեջ։ Այնուհետև Զամբյուղից անցնել դեպի պատվեր հատվածը, մուտքագրել պատվերի համար պահանջվող բոլոր պարտադիր դաշտերը և ընտրել առաքման տարբերակը։

Պատվերը կատարելուց հետո Օգտատերը կստանա ավտոմատ գեներացվող նամակ՝ պատվերի ընդունման ծանուցմամբ։ Այդ նամակն իր մեջ կպարունակի պատվերի մասին ամբողջական ինֆորմացիան։

Օգտատերը պետք է հավաստի, որ գրանցման ժամանակ կամ դրանից հետո տրամադրված տվյալները ճշգրիտ և ամբողջական են:

Պատվերի չեղարկում
Կայքը իրավասու է չեղարկել գրանցված պատվերը այն դեպքում, երբ`
- պատվերը գրանցելիս Օգտատերը պահանջվող տվյալները տրամադրել է ոչ լիարժեք կամ թերի և դրանից հետո չի խմբագրել կամ թարմացրել 24 ժամվա ընթացքում,
- պատվերի վճարման տարբերակի հստակեցումից հետո 1 ժամվա ընթացքում Օգտատերը չի կատարել պատվերի համար անհրաժեշտ վճարումը` ներառյալ առաքման գումարը:

Օգտատերը կարող է չեղարկել իր կողմից գրանցած պատվերը այն դեպքում, երբ`
- առաքանին դեռ չի հանձնվել փոստային ծառայությանը կամ առաքիչին:

Նամակագրություն
Կայքին տրամադրելով Ձեր էլ․ հասցեն մենք իրավասու ենք այն օգտագործել մարքեթինգային արշավների իրականացման նպատակով՝ ուղարկելով էլ․ նամակներ զեղչերի, հատուկ առաջարկների, նոր տեսականու և Կայքին վերաբերվող այլ ինֆորմացիայի վերաբերյալ։

Ինչպես նաև կատարված պատվերների հաստատման կամ մերժման մասին ծանուցումներ ուղարկելով։

Վերադարձի կամ փոխանակման քաղաքականություն
Համաձայն ՀՀ Կառավարության 30 հունվարի 2002 թվականի N 77 որոշման` գնված նմանօրինակ ապրանքը ենթակա չէ հետ վերադարձի կամ փոխանակման:

Կայքի պատասխանատվությունը
Կայքում արված պատվերը իրենից ներկայացնում է Ընկերությանը Ձեր կողմից արված առաջարկ` գնելու և առաքման միջոցով ստանալու որևէ ապրանք: Այդ առաջարկը համարվում է ընդունված, եթե Ձեր էլ. փոստին մեր կողմից ուղարկվում է պատվերը հաստատող նամակ, որտեղ նշված են պատվերի բոլոր մանրամասները: Այդ նամակը համարվում է Կայքի և Ձեր միջև կնքված պայմանագիր:

Առաքման պահից սկսած ապրանքը հայտնվում է Ձեր տնօրինության տակ, և Ընկերությունը դրա որակի և ամբողջականության առումով ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում:

Ընկերությունն ազատվում է պատասխանատվությունից իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ հետաձգված կատարելու համար, եթե դա պայմանավորված է մեր վերահսկողությունից դուրս գտնվող պատճառներով:

Եթե սույն պայմաններից որևէ մեկը լիազոր մարմնի կողմից ճանաչվում է անվավեր, անօրինական կամ անկիրառելի, այդ պայմանը կանջատվի մնացած պայմաններից, որոնք կշարունակեն վավեր համարվել:


Գաղտնիության քաղաքականություն

Սույն «Գաղտնիության քաղաքականություն»-ը տալիս է մեր կողմից Ձեր անձնական տեղեկությունների օգտագործման նկարագրությունը:

Տեղեկությունների հավաքագրումը
Մենք կարող ենք հավաքագրել և պահել հետևյալ անձնական տեղեկությունները.

- էլ. փոստի հասցե, անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար(ներ)
- Բանկային ռեկվիզիտները, եթե պատվերի համար վճարումը կատարել եք բանկային փոխանցման միջոցով: Մենք ՉԵՆՔ տիրապետում Ձեր վճարային (կրեդիտային կամ դեբետային) քարտի որևէ տվյալի:
- Կայքում Ձեր կատարած գնումների պատմությունը, նախընտրած ապրանքները և այլն
- Առաքման հասցեն(ները), առաքման համար տրամադրված լրացուցիչ ինֆորմացիան
- Մեզ հետ կատարված նամակագրությունը

Տեղեկությունների օգտագործումը
Մեզ համար անձնական տեղեկությունների հավաքագրման առաջնային նպատակը Ձեզ ապահով, հարմարավետ, արդյունավետ և անհատական ծառայություններ մատուցելն է: Սույնով Օգտատերը համաձայնվում է, որ մենք կարող ենք օգտագործել իր անձնական տեղեկությունները հետևյալի համար.

- Ձեր հայցած ծառայությունների և օգնության ապահովում
- Մեր ծառայությունների, բովանդակության և գովազդի որակի չափում և բարելավում
- Ոչ ստանդարտ իրավիճակներում զանգի կամ էլ. փոստի միջոցով հավելյալ տեղեկությունների ճշտում կամ հաղորդում
- Պատվերը հաստատող, սխալ լրացված դաշտերի մասին տեղեկացնող, ի պատասխան
- Ձեր հարցի ուղարկված և այլ տիպի էլեկտրոնային նամակների ուղարկում

Cookie-ների քաղաքականություն
Կայքը կարող է ավտոմատ կերպով Ձեր համակարգչում տեղադրել «cookie»֊ներ, ինչը թույլ կտա մեզ ինքնաբերաբար նույնականացնել Ձեզ՝ ամեն անգամ մեր կայք այցելելիս: Դրա շնորհիվ մենք կկարողանանք ավելի հեշտացնել վեբ-կայքի օգտագործման գործընթացը: Դուք միշտ հնարավորություն ունեք այն անջատել։

Տեղեկությունների չբացահայտումը
Ձեր կողմից մեզ տրամադրված տեղեկությունները համարվում են միանգամայն գաղտնի և մենք իրավասու չենք դրանք տրամադրվել որևէ երրորդ կողմի:
Made on
Tilda